Home Bedrijf Research Producten Voedergrassen Italiaans raaigras Westerwolds raaigras Engels raaigras Gekruist raaigras Kropaar Rietzwenkgras Timothee Overige Gazongrassen Groenbemesting Gele mosterd ABRAHAM ACHILLES ARCHITECT Bladrammenas TERRANOVA ADIOS FINAL Facelia Brassica’s Bladkool Stoppelknollen Winterbladkool Voederbieten BioFum Blends Biofumigatie Bestrijdend effect Teelttechniek BioFum Overige Teelt Teelt Nederland Richtlijnen teelt NL Teelt buiten Nederland Contact
 
   
Producten -> Voederbieten

Voederbieten / Beta vulgaris

Voederbiet is een uitstekend voedergewas met een hoge opbrengst. Door de goede smakelijkheid wordt een hoge ruwvoeropname bevorderd. Er moeten ruim 70.000 planten per hectare aangehouden worden. Een teveel aan planten leidt tot kleinere bieten met kans op meer grondtarra. Te weinig planten gaat ten koste van de opbrengst, ook als de bieten per stuk wat zwaarder zijn. Voederbietenzaad is onder te verdelen in twee klassen, éénkiemig zaad (monogerm) en meerkiemig zaad (multigerm). De éénkiemige rassen kunnen meteen op eindafstand gezaaid worden terwijl meerkiemige rassen gedund moeten worden. Of voederbieten goed machinaal te rooien zijn is afhankelijk van de vorm, de vertakking en de lengte van de wortel van de plant.
De houdbaarheid van de voederbieten bij aparte bewaring wordt bevorderd door niet al te vroeg te rooien, zo hoog mogelijk te koppen of alleen te ontbladeren, niet alle grond te verwijderen en de bieten zo weinig mogelijk te beschadigen.

Beschikbare rassen: 
 BRIGADIER   
Dit polyploïde Barres-type heeft een oranje knol. Het geeft opbrengsten tot 140 t/ha. Dit ras is zowel handmatig als machinaal te rooien en het levert zeer weinig tarra. De enorme bladmassa blijft tot het gerooid wordt fris en gezond. Brigadier heeft een goede drogestofopbrengst en is na het rooien goed houdbaar. Het drogestofgehalte bedraagt 11 tot 12 %.

 ZENTAUR POLY    
Dit polyploïde ras heeft een witte knol (groenkraag) en geeft hoge opbrengsten. Het ras is zowel handmatig als machinaal te rooien. Zentaur poly heeft een goede drogestofopbrengst en is goed houdbaar. Het drogestofgehalte bedraagt 13 tot 14 %.


  [ artline | developed by x-com ]       TEL +31 77 462 1888 | FAX +31 77 462 2625 | info@joordens.nl