Joordens Zaden

Biologische zaden

Naast gangbaar geproduceerd zaaizaad leveren wij ook biologisch geproduceerd zaaizaad. Dit zijn zaden, geproduceerd onder biologische omstandigheden en in harmonie met de natuur. Biologische zaden worden geteeld zonder toepassing van chemische of synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. De zaadteelt en bewerking worden gemonitord door SKAL, de Nederlandse controleorganisatie voor biologische productiemethoden. Ons meest recente SKAL-certificaat is hier te downloaden