Joordens Zaden

Groenbemesting

De bodem wordt steeds meer gezien als de basis voor een duurzame landbouw. Groenbemesting heeft alles te maken met het verbeteren of in goede conditie houden van deze bodem. Door de juiste toepassing van bepaalde groenbemester soorten, rassen en/of mengsels kunnen vooraf gestelde doelstellingen worden behaald. Deze doelstellingen kunnen onder andere zijn:

  • Aanvoer van organische stof
  • Aaltjesbeheersing
  • Verbeteren mineralenhuishouding
  • Onderdrukken van plantpathogene schimmels in specifieke rotaties
  • Structuurverbetering
  • Erosiepreventie

Naast deze doelstellingen kan ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen worden beperkt door de juiste toepassing van groenbemesting, iets wat goed past in onze intentie om samen te werken aan een duurzame landbouw.

Wij zijn al ruim 30 jaar actief in het veredelen van groenbemesters, zoals gele mosterd en bladrammenas. Inmiddels hebben we een hoogwaardig rassenpakket kunnen ontwikkelen waarin aaltjesresistentie en bestrijding van bodemschimmels de belangrijkste factoren zijn. Naast deze twee gewassen zijn er ook andere soorten waarin veredeld wordt en waarin wij beschikken over hoogwaardig materiaal. Naast rassen bieden wij ook concepten, gericht op bodemgezondheid aan, hier kan worden gedacht aan bijvoorbeeld biofumigatiemengsels.

Op onze website wordt het portfolio weergegeven van de beschikbare gewassen en rassen. Wilt u meer informatie over groenbemesting, neem dan contact met ons op!