Joordens Zaden

Researchstation Neer

Door middel van ons researchstation in Neer kunnen wij een breed scala aan veredelingsproducten aanbieden aan de mondiale landbouw. Naast het research station in Neer kunnen wij ook gebruik maken van het kennisnetwerk van de researchafdelingen van ons moederbedrijf RAGT (R2N).

Wij werken continu aan de ontwikkeling van nieuwe rassen van verschillende gewassen voor gebruik in de landbouw van de toekomst. Rassen met verbeterde eigenschappen, waarbij er veel aandacht is voor de gezondheid van de bodem. Bij groenbemesters staan eigenschappen zoals ziekteresistentie, aaltjesbestrijding, laatheid bloei en snelheid grondbedekking voorop. Daarnaast wordt er bij voederbrassica’s ook gelet op opbrengstverbetering, droogtetolerantie en verteerbaarheid.

De ontwikkeling van een nieuw ras kost vele jaren van onderzoek. Voor dit onderzoek hebben wij goed uitgeruste faciliteiten met een laboratorium. In deze omgeving voeren wij, onder klimaat gecontroleerde omstandigheden, schimmeltoetsen en resistentieproeven uit. Veldonderzoek vindt plaats op proefvelden in binnen- en buitenland. Voor kleine vermeerderingen maken we gebruik van isolatiekooien, waarbij o.a. hommels worden ingezet voor de bestuiving van de gewassen.

Door middel van samenwerking met andere laboratoria binnen de RAGT groep maken we optimaal gebruik van de huidige kennis en modernste apparatuur. Om regionale of mondiale oplossingen te vinden, werken we nauw samen met universiteiten en wetenschappelijke instituten over heel de wereld.