Joordens Zaden

(Winter) Bladkool

(Winter) bladkool (Brassica napus) wordt wereldwijd gebruikt als voedergewas of groenbemester. Het gewas heeft van nature een goede vorstresistentie. Het kan zowel in de vroege als late stoppel gezaaid worden. Bij vroege zaai kan het gewas grove stengels vormen, welke niet zo goed opgenomen worden door het vee.

Onze bladkoolrassen Greenland, Mosa (00), Rebound, Ringo (00) en Sparta zijn exclusief wintertypes.

Benieuwd wat winterbladkool voor uw bodem kan doen, neem dan contact met ons op.

Bladkool als vanggewas

Volgens de mestwetgeving is er een verplichting op zand- en lössgronden, voor, tijdens of na de teelt van maïs, om een vanggewas te zaaien. Winterbladkool is één van de gewassen die op de lijst van toegestane gewassen voorkomt en zeer geschikt is voor inzaai na maïs. Het doel van een teelt winterbladkool is om de nog aanwezige stikstof in de grond op te nemen en beschikbaar te maken voor het volggewas.

Voordelen winterbladkool:

  • Goedkoopste vanggewas
  • Zeer goede stikstofbinding
  • Lage zaaizaadhoeveelheid
  • Eenvoudig te zaaien d.m.v. opbouwzaaimachine of kunstmeststrooier
  • Goede beworteling van de bouwvoor
  • Groeit bij lage temperaturen
  • Rhizoctonia wordt niet vermeerderd
  • Goede mate van vorstresistentie
BLADKOOL - BRASSICA NAPUS
Zaaizaad hoeveelheid 10 kg/ha
Zaaitijd Late zomer tot midden herfst
Zaaidiepte 1-2 cm
Rij-afstand Zoals bij granen
Bemesting 60-80 kg N/ha 20 kg P/ha 20 kg K/ha
Rassen Akela, Greenland, Mosa, Rebound, Ringo, Sparta, Stego en Winfred