Joordens Zaden

Stoppelknol

Stoppelknol (Brassica rapa var. rapa) is een traditioneel stoppel- en voedergewas. Stoppelknollen worden voornamelijk vers gevoerd, dit gebeurt door voedering op stal of door middel van rantsoenbeweiding. Ook als groenbemesting zijn stoppelknollen zeer geschikt. Onze rassen Delilah, Rondo, Samson en White Star hebben een goede drogestofopbrengst en zijn vorstresistent. Stoppelknollen zijn tevens zeer geschikt voor het gebruik in wildmengsels/wildakkers.

STOPPELKNOL - BRASSICA RAPA VAR. RAPA
Zaaizaad hoeveelheid 1-2 kg/ha bij afgrazen, 5 kg/ha als dekvrucht
Zaaitijd Laat in de zomer tot midden herfst
Zaaidiepte 1-2 cm
Rij-afstand Zoals bij granen
Bemesting 50-80 kg N/ha, 25 kg P/ha en 25 kg K/ha
Rassen Delilah, Rondo, Samson en White Star