Joordens Zaden

Kropaar

Kropaar (Dactylis glomerata) is een grassoort die vooral geschikt is voor grasland op droge(re) grond. De opkomst en beginontwikkeling na het zaaien zijn traag. Kropaar geeft bij een juist gebruik van het grasland weinig problemen bij beweiding. Het moet in een vroeg stadium worden beweid, wanneer het nog smakelijk is voor het vee. Kropaar verdraagt maaien zeer goed en kan een hoge opbrengst geven. Wij hebben zachtbladige rassen in ons pakket die smakelijker zijn dan de gangbare, hardbladige, rassen.

Kropaar - Dactylis glomerata
Zaaizaad hoeveelheid 20-25 kg/ha
Zaaitijd Tot midden zomer
Zaaidiepte 1-2 cm
Rij-afstand Zoals bij granen
Bemesting
Rassen Lazuly, Raffutt, RGT Lovely