Joordens Zaden

Westerwolds raaigras

Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum) is een éénjarig gras dat zich kenmerkt door zijn snelle beginontwikkeling. Het gewas wordt zowel gebruikt als groenbemester als voor voedergewas. Wij hebben in ons assortiment zowel tetraploïde als diploïde rassen. De tetraploïde rassen geven een breedbladig, vrij donkergroen en zeer smakelijk gewas. Zij hebben een hogere verse opbrengst en een lager drogestofgehalte dan de diploïde rassen en ze geven een iets hollere zode.

Westerwolds raaigras - Lolium multiflorum
Zaaizaad hoeveelheid 40-45 kg als hoofdgewas, 20-25 kg als tussengewas
Zaaitijd Hoofdgewas; zomer tussengewas maart-april
Zaaidiepte 1-2 cm
Rij-afstand Zoals bij granen
Bemesting Voorjaar 80-100 kg N/ha. Na iedere snede 60-80 kg N/ha als groenbemesting 80 kg N/ha
Rassen Adrenalin, Andrea, Aubade, Bigbang, Magnum, Suxyl