Joordens Zaden

Klaver

Klaver wordt veel gebruikt als voedergewas, stoppelgewas of als ingrediënt in natuur-, bijen-, sier-, en braakmengsels. Door de verschillende bloemkleuren van de diverse soorten is klaver een kleurrijke aanvulling. Klaver heeft over het algemeen een vlotte beginontwikkeling en gedijt goed onder dekvrucht. Wij leveren diverse soorten waaronder:

 

 • Alexandrijnse klaver

  Alexandrijnse klaver (Trifolium alexandrinum) is een groenbemester met een matige gewasontwikkeling in de herfst. Deze klaver kan een beetje vorst hebben en begint heel snel na het afsterven te mineraliseren. Alexandrijnse klaver heeft een positief effect op de ontwikkeling van het bodemleven en op de opbrengst van het vervolggewas. Het is een ideale mengpartner in groenbemesting mengsels.

   Joordens Zaden
 • Inkarnaatklaver

  Inkarnaatklaver (Trifolium incarnatum) wordt vooral geteeld als een proteïnerijk voedergewas voor vee en wordt direct na het oogsten van granen ingezaaid. Deze soort heeft een voorkeur voor een fijn zaaibed. De beginontwikkeling is in het voorjaar heel snel, het geeft een uitbundig, groen, smakelijk gewas dat ook als hooi te gebruiken is. Inkarnaat klaver groeit ook onder koudere en natte omstandigheden en heeft vergeleken met veel andere vlinderbloemigen een hogere c/n-verhouding.

   Joordens Zaden
 • Rode klaver

  Rode klaver (Trifolium pratense) wordt algemeen als stoppelgewas geteeld en gewaardeerd om zijn stikstoffixatie waardoor de vruchtbaarheid van de bodem toeneemt. Rode klaver wordt in hoofdzaak onder een dekvrucht gezaaid. Als vanouds worden hiervoor rassen met een snelle beginontwikkeling gebruikt. De nieuwste rassen kunnen ook als stoppelgewas een goede opbrengst geven.

   Joordens Zaden
 • Witte klaver

  Witte klaver (Trifolium repens) wordt beschouwd als een nuttig ingrediënt in biologische weidemengsels. Dit is te danken aan de eigenschap om stikstof te fixeren en de concurrentieslag met onkruiden te winnen. Daarnaast werkt het preventief voor sommige ziektes en is het goed voor de gezondheid van de bodem. Onder stikstof-arme condities zorgt witte klaver voor een toename van de grasproductie.

   Joordens Zaden
 • Perzische klaver

  Perzische klaver (Trifolium resupinatum) is een type klaver dat geschikt is als zelfstandig gewas maar ook onder dekvrucht met wintertarwe – mits niet te vroeg gezaaid – een goed resultaat kan geven. Door het hoge proteïnegehalte en de hoge drogestofopbrengst is Perzische klaver een ideaal voedergewas.

   Joordens Zaden
 • Rolklaver

  Rolklaver (Lotus corniculatus) is een soort die wordt gebruikt in de landbouw als voedergewas, beweiding, hooi en silage. Ook  wordt het gebruikt op arme grond als alternatief voor luzerne. Het past goed in mengsels voor droge plaatsen en het is uitermate geschikt voor een kalkrijke grond.

   Joordens Zaden
 • Hopperupsklaver

  Veelal wordt hopperupsklaver (Medicago lupulina) gezaaid onder een dekvrucht. Het kan heel goed tegen droogte. Ofschoon het gewas erg voedzaam is, is de productie van bio-massa niet erg hoog. Hopperupsklaver geeft de voorkeur aan kalkhoudende grond. Het wordt ook wel gebruikt in de samenstelling van natuurmengsels en natuurweiden, vooral als deze op droge grond liggen. De plant is erg in trek bij bijen voor de productie van honing.

   Joordens Zaden