Joordens Zaden

Overige vlinderbloemigen

Voedererwt

De teelt van erwten (Pisum sativum) heeft veel voordelen als het in een gewasrotatie zit met het doel om een gedeelte van de benodigde stikstof te produceren. Ze voorzien in afwisseling in rotatie en ze onderbreken cycli van ziekten. Erwten hebben een hoog drogestofgehalte en de mogelijkheid om stikstof te binden onder allerlei groeiomstandigheden. Na de oogst worden de restanten snel afgebroken. Erwten hebben in vergelijking met linzen een groter vermogen om stikstof te binden.

Rode linzen

Het gewas rode linzen (Lens culinaris) is goed aangepast aan de gematigde klimaatzones wereldwijd of aan het winterseizoen in een Mediterraan klimaat. Er zijn twee groepen; rode en groene linzen.

Serradella

Serradella (Ornithopus sativus) is aangepast aan regio’s met een mediterraan klimaat en aan warme, gematigde klimaatzones. Het vereist een jaarlijkse regenval van 500 mm en meer. De levenscyclus is aangepast om aan zomerdroogte te ontsnappen. Laatbloeiende soorten hebben in de herfst tot de lente meer regenval nodig dan vroegbloeiende soorten om de zaadproductie te stimuleren. Serradella is tolerant voor onvruchtbare, zure grond.

Esparcette

Esparcette (Onobrychis) is een zeer voedzame plant en een uitstekende bron van nectar voor honingproductie en stuifmeel voor bijenvoer. Esparcette is moeilijk aan te leggen als weiland, is niet persistent in grasland en levert slechts één oogst hooi of zaden per jaar op.