Joordens Zaden

Wikke

Zomerwikke

Zomerwikke (Vicia sativa) vraagt een vochtige grond met een niet te lage pH en is zodoende niet altijd op zandgrond te verbouwen. Het slaat bij droogte minder goed aan en het heeft een trage ontwikkeling. Wikke kan worden gezaaid tot 10 augustus in de vroege stoppel. Het gewas is gevoelig voor nachtvorst.

Winterwikke

Winterwikke (Vicia villosa) is ook wel bekend als zandwikke. Het wordt vooral gebruikt in de biologische teelt als groenbemester omdat het winterhard is en door de stikstoffixatie. De nadelen van winterwikke in de conventionele landbouw zijn gerelateerd aan de harde zaden en de neiging dat de zaden vroeg in het seizoen openspringen met als gevolg veel opslag.