Joordens Zaden

Afrikaantje/Tagetes

Dit gewas heeft vooral sierwaarde maar de soort Tagetus patula is ook resistent voor Pratylenchus penetrans. Afrikaantjes groeien langzaam en zijn erg gevoelig voor vorst. Behalve dat de soort resistent is voor het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans), waarvan populaties tot 99% verminderd kunnen worden, is het gewas een niet-waardplant voor bieten- en aardappelcysteaaltjes en het meest bekende wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi.

AFRIKAANTJE - TAGETES PATULA
Zaaizaad hoeveelheid 5-8 kg/ha
Zaaitijd Voorjaar tot eind zomer
Zaaidiepte 0,5 -1 cm
Rij afstand 10 - 15 cm
Bemesting 50-80 kg N/ha