Joordens Zaden

Bladrammenas

Bladrammenas (Raphanus sativus)  is een van de meest gebruikte groenbemestingsgewassen. Het gewas heeft een snelle beginontwikkeling. Afhankelijk van het ras bloeit bladrammenas vroeg of vrij laat. Onze bladrammenasrassen blijven vrij kort waardoor ze gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Door de snelle beginontwikkeling is bladrammenas ook bij late zaai een goede groenbemester. Bladrammenas kan – in Nederland – tot en met de eerste helft van september gezaaid worden.

Aaltjesresistentie

Door veredeling hebben we verschillende soorten resistenties in kunnen kruisen in onze bladrammenasrassen. In de jaren ’90 zijn er binnen de veredeling grote successen geboekt op het gebied van bietencysteaaltjes, Heterodera schachtii en Heterodera betae. Uit dit succes zijn de resistente (meer dan 90% reductie) rassen Adios en Final voortgekomen. Ook commercialiseren wij de rassen Anaconda, Doublet, en Terranova die multiresistent zijn. Onder multiresistent verstaan wij dat een ras, naast bietencysteaaltjesresistentie, ook resistent is tegen noordelijke wortelknobbelaaltjes zoals Meloidogyne chitwoodi, M. fallax en M. hapla en/of tropische wortelknobbelaaltjes zoals Meloidogyne incognita en M. javanica.

Bodemschimmels

Bladrammenas is in het algemeen niet vatbaar voor knolvoet maar uit testen zien we toch enige verschillen in mate van aantastingen. Door selectie zijn we erin geslaagd rassen te ontwikkelen die volgens beproeving resistent zijn voor de belangrijkste West-Europese fysio’s van knolvoet (Plasmodiophora brassicae). Door het wegvallen van bodemherbiciden en zaadontsmettingen wordt het onderzoek naar het effect van groenbemesters op bodemschimmels steeds belangrijker.

Wilt u meer weten over bladrammenas en het effect op nematoden en/of bodemschimmels, neem dan contact op met onze specialisten.

BLADRAMMENAS - RAPHANUS SATIVUS
Zaaizaad hoeveelheid 25kg/ha zware grond 20 kg/ha lichte grond
Zaaitijd Voorjaar tot laat in de zomer
Zaaidiepte 1-2- cm
Rij afstand Zoals granen
Bemesting 60-80 kg N/ha na granen. Zandgrond 40kg N/ha na zaaien, 40 kg N/ha 1 maand na kieming
Rassen Adios, Anaconda, Arena, Baracuda, Bokito, Doublet, Dracula, Edwin, Final, Nemaflex, Orca, Radical, Serum, Terranova en Triangel